Buzzilla Updates – October 2013

 

 

מחלקת הפיתוח שלנו עובדת כל הזמן על חידושים ועדכונים, שחלקם נובע מצרכים שאתם מעלים בפנינו.

אז הנה כמה פיתוחים שהתחדשנו בהם לאחרונה. מהיום, תיהנו מיותר מידע שנסרק, מנותח ומוגש אליכם בצורה נוחה. בין השיפורים שבוצעו תוכלו להנות מ:

1.    שיפור בסריקת אתר YNET – הוספנו סריקה של  תגובות לתגובות בתוך שירשור

2.    פייסבוק –  הוספנו סריקה של  תגובות לתגובות

3.    שינוי בהתראות הנשלחות במייל - 

       מעתה הציטוט שנשלח יפנה לפוסט הפותח וגם ישירות לפוסט התגובה הרלוונטי ולא רק לפוסט הפותח כמו שהיה עד היום.

4.   סרגל מדדים – בימים אלה הוספנו למערכת – סרגל מדדים לקבלת חיווי עבור ביצועים מרכזיים 

       (KPI-Key Performance Indicator) סרגל המדדים מוצג במודול החיפוש > בלשונית פילוח משתמשים. 

       נתוני הסרגל מבוססים על תוצאות הדיונים שהתקבלו משאילתה ספציפית, להלן חמשת הנתונים המוצגים בסרגל המדדים

•    מין (Gender) זכר \ נקבה – נתון זה מבוסס על נתוני ה-Gender מדפי הפייסבוק מרכזיים שהתקבלו מתוצאות החיפוש 

•    אינטראקציה (Interactions) – ממוצע סכום הלייקים, השיתופים והתגובות פר דיון

•    לייקים (Likes) – ממוצע הלייקים פר דיון

•    שיתופים (Shares) – ממוצע השיתופים פר דיון

•    תגובות (Replies) – ממוצע התגובות פר דיון