White papers

  • מדד הסנטימנט – Index Sentiment

    לאנשים יש מערכות יחסים עם מותגים. מדובר בקונספט מאוד מורכב, כי אחרי הכל, איך אפשר לקיים מערכת יחסים עם רעיון? השיח במדיה החברתית מסייע לנו להבין הקונספט הזה הרבה יותר טוב, הקהל ברשתות החברתיות מדבר על מותגים באופן גלוי ופומבי ובכך מביע את תחושותיו כלפי…

    icon00
  • מדד השיחתיות – Talkability Index

    השיחה ברשת ככלי למדידת מותגים בעידן שבו הגורם המשפיע ביותר על ערך המותג הוא השיחה המתקיימת אודות המותג ברשת, דרושים כלים למדידת ההשפעה הזאת. חברת Buzzilla פיתחה את מדד ה-"שיחתיות". מותג: סך כל העמדות, הרגשות והתפיסות הקיימות אצל הצרכנים בנוגע לאובייקט. מה בסך הכל ביקשנו?…

    icon00