מאפייני המערכת

 • חיפוש שיחות – Social Media Search

  חיפוש שיחות - Social Media Search

  גישה למנוע חיפוש הכולל מיליוני דיונים, מעשרות אלפי מקורות מידע, המעניקים כיסוי נרחב של תוכן הגולשים. מנוע החיפוש מתרחב מדי יום ונוספים אליו עוד עשרות אתרים.

 • התראות – Real time Alerts

  התראות - Real time Alerts

  מערכת Buzzilla מאפשרת למשתמשים לקבל התראות על דיונים חדשים ברשת העוסקים בנושאים הרלוונטיים עבורו. מודול זה מאפשר להגדיר עבור במערכת רשימה של מונחי מעקב שבגינם יקבלו המשתמשים התראות, לממשק המערכת ולמייל, בתדירות יומית, שבועית – או מהר ככל האפשר לאחר זיהוי הדיון באתר.

 • נפח שיחה – Buzz Volume Analysis

  נפח שיחה - Buzz Volume Analysis

  ממשק מידע על נפחי השיחה בהקשר למונחים הרלוונטיים למשתמש, המערכת מאפשרת לבצע השוואות נפח שיחה בין מספר מונחים מקבילים או מתחרים. המידע מוצג בגרפים אינטראקטיביים המאפשרים לזהות מגמות בשיח, נקודות מפנה, עונתיות ועוד.

 • סנטימנט – Sentiment

  Sentiment

  ממשק חיווי ומעקב אחר נימת השיח אודותיו או על כל נושא אחר. לאחר מכן ניתן להפיק דו"חות גרפיים מסוכמים או מפורטים על ציר זמן, המאפשרים לזהות שינוי תדמיתי הבא לידי ביטוי בנימת השיח.

 • פילוח משתמשים – Influencer Analysis

  User Segmentation

  ממשק המציג זיהוי מובילי דעה ברשת באמצעות פילוח הדיונים לפי שמות המשתמש המופיעים בהם.

 • פילוח אתרים – Website Segmentation

  Site Segmentation

  ממשק המציג זיהוי זירות שיח עיקריות הרלוונטיות לנושאים מסוימים. המידע המתקבל מסייע למשתמש, בין השאר, להחליט כיצד לפזר את ההשקעה השיווקית שלו ברשת.

 • מרחב מונחים – bubble Context Analysis

  מרחב מונחים - bubble Context Analysis

  ממשק המאפשר לקבל מרחב מונחים ונושאים המופיעים ביחס התאמה גבוה סביב מונח\נושא שהוגדר על ידי המשתמש. המידע המתקבל מסייע למשתמש להבין את סביבת הנושאים שנרקמת סביב מונח מסוים על פני תקופות שונות.

 • לוח מדדים – Dashboard

  Dashboards

  מערכת Buzzilla מאפשרת ליצור ממשק הכולל תצוגה גרפית מרוכזת של מספר פריטי מידע מסוכמים, המרכזים בכל תצוגה את מגוון הנתונים והחיוויים הרלוונטיים למשתמש.

 • שיתוף מידע ארגוני – Team Collaboration

  שיתוף מידע ארגוני - Team Collaboration

  מערכת Buzzilla מאפשרת למשתמשים שונים באותו ארגון לשתף ביניהם משאבי מידע ולבנות זה על עבודתו של זה באופן המאפשר לארגון לנהל את הידע הנצבר. בנוסף המערכת מאפשרת לנהל את הרשאות השימוש במערכת והגדרת הקשר בין ארגונים שונים. ניהול ההרשאות והידע הארגוני מתבצע על ידי הארגון…

 • מערכת לניהול התערבות בשיח – Engagement Console

  Engagement

  מנגנון המאפשר לכל משתמש בארגון לנהל בזמן אמת את הפעילות האקטיבית במדיה החברתית – ובכלל זה: תגובות לפורומים, טיפול בלידים, טיפול בקריאות שירות וכד'. המערכת תאפשר לתעד את הפעולות שבוצעו, לעדכן סטאטוסים ולשתף משימות בין משתמשים.

 • מערכת דוחות – Automatic Reports

  report

  מערכת Buzzilla מאפשרת ליצור דו"חות מרוכזים בתצוגה גרפית, הכוללים מספר פריטי מידע מסוכמים. דו"חות אלה ניתנים להתאמה אישית לארגון והם מופצים אוטומטית על ידי המערכת לנמענים קבועים בתוך הארגון ומחוצה לו.

 • כריית נתונים – Data Mining

  כריית נתונים

  מערכת Buzzilla מאפשרת למשתמשים לייצא באמצעותה את נתוני תוצאות החיפושים כדי לשלבם בדוחות ארגוניים או כדי לבצע עליהם ניתוחים נוספים באמצעות תוכנות סטטיסטיות, גרפים מתקדים, וכו'.