מחקר ניתוח פורמטים בטלוויזיה – C/Rating

החוויה הטלוויזיונית של אנשים לא מסתכמת רק בצפיה – לעיתים קרובות היא עושה את דרכה לשיחה ברשת, שם הצופים פורסים את דעתם על התכנית, המשתתפים, העלילה, הפורמט ובעצם על כל זווית אפשרית. השיחה אודות תכניות טלוויזיה בעצם הפכה למעין מדד רייטינג אלטרנטיווי.

ניתוח הפורמטים בטלוויזיה מאפשר לגופי תוכן להבין בצורה עמוקה את מידת העניין שמעורר הפורמט שלהם, את הגורמים לאהדה או אי-אהדה ומשמש ככלי יעיל לתכנון ולבקרה של מוצרי תוכן משודר.

מטרת המחקר:
מחקר הבודק שיח אודות תכנית טלביזיה לצורך הערכת רייטינג על פי שיח ותפישות כלפי הפורמט.

מה כולל מחקר מעקב מותג:

  • ניתוח כל הפרמטרים של השיחה לאורך התקופה הרלוונטית (לפני, תוך כדי ואחרי)
  • זיהוי הנושאים המרכזיים בשיח הצרכנים על הפורמט בכלל ובהקשר מרכיבים ספציפיים בפרט.
  • אפיון הקהלים הדומיננטיים בשיח והשוואה לקהלי היעד המוגדרים של התכנית.
  • מיפוי משפיענים
  • ניתוח מעורבות בזירות השונות
  • תובנות ומסקנות יישומיות שישמשו לתכנון המשך העונה או לעונה הבאה.