Data Feed

פתרון ה- Data Feed של חברת Buzzilla הינו יישום תוכנה אינטגרטיבי, המאפשר להעביר את המידע הגולמי שנסרק מהמדיה החברתית באמצעות המערכת של Buzzilla, ישירות למערכות תוכנה קיימות, שילוב המידע נעשה בצורה יעילה ומהירה ומתאים לכל מערכת תוכנה.

הפתרון מבוסס על טכנולוגית הזיהוי והסריקה של אתרי מדיה חברתית, הפתרון של Buzzilla הינו ייחודי בכך שהטכנולוגיה שלו מאפשרת לסרוק מידע מפורומים, קהילות ולוחות מודעות(Message Boards) שנחשבות לזירות מאוד בעייתיות לסריקה. המערכת מסוגלת להפוך מידע לא מובנה למבנה נתונים קבוע (תאריך, נושא ותגובות, שמות משתמשים, קטגוריות וכו') ובכך לאפשר גישה יעילה ומהירה לנתונים וניתוחם.

להלן מספר לקוחות מרחבי העולם ששילבו במערכות שלהם את פתרון ה – Data Feed של חברת Buzzilla: