דו"ח מותג תקופתי-R/Monthly

דו"ח המנהלים ערוך באופן יעיל ותמציתי. הוא כולל תמונה מסכמת של האירועים המרכזיים שעלו מהשיחה בחודש שחלף, כמה דיברו, מה היו נושאי השיחה העיקריים, פילוח זירות השיחה, הקהלים שהשתתפו בה, הסביבה התחרותית וכמובן הסנטימנטים כלפי המותג והגורמים להם. הדו"ח יכול להיערך גם על בסיס שבועי ואפילו יומי, על פי צרכי הארגון.

  • עיקר ההתרחשויות ברשת במשך החודש האחרון לגבי המותג
  • הדו"ח כולל השוואה כמותית למתחרים
  • מתאים להתנהלות שוטפת בזמן פעילות אינטנסיבית או בזמן משבר
  • השירות מוצע גם כדו"ח סיכום יומי (R/Daily) או כדו"ח סיכום שבועי (R/Weekly)