דו"ח מיקוד נושא-R/Topic

הפעילות השוטפת שלנו מושפעת לעיתים קרובות מאירועים והתרחשויות שעשויים לשנות את ההנחות שעליהן מבוססת הפעילות. במקרים כאלה, חשוב לקבל את כל המידע הרלוונטי בצורה מתומצתת ויעילה המאפשר להבין את האירוע ולהגיב נכון ובזמן. דו"ח מיקוד נושא ערוך באופן יעיל ותמציתי. הוא כולל תמונה מסכמת של השיחה בנוגע לנושא המדובר, כמה דיברו, מה היו נושאי השיחה העיקריים, פילוח זירות השיחה, הקהלים שהשתתפו בה, הסנטימנטים כלפי המותג והגורמים להם. דו"ח מיקוד נושא יכלול גם התייחסות למשפיענים ולקבוצות השפעה ספציפיות, אם הדבר רלוונטי לנושא המנותח.

  • סיכום האירועים העיקריים שעלו מהשיח בנושא המנותח.
  • הצגת נפח השיחה בהקשר לנושא בתקופת הבדיקה.
  • ניתוח איכותני של נושאי השיחה המרכזיים
  • פילוח היקפי השיח בזירות הפעילות השונות (פורומים, בלוגים, רשתות חברתיות, כתבות)
  • הצבעה על קהלים מרכזיים שהשתתפו בשיחה
  • מסקנות עיקריות הנובעות מניתוח השיח בנושא המנותח.