Tracking

מחקרי Tracking

מחקר Tracking הינו כלי מחקר שוטף, המאפשר מעקב לאורך זמן אחר הנושא הנחקר, בשיחה האינטרנטית וזיהוי הגורמים המשפיעים על שיחה זו . הניתוח התקופתי מאפשר ללמוד על הגורמים המשפיעים על הנושא הנחקר ומייצר תובנות ומסקנות אופרטיביות ליישום. מחקרי Tracking מאפשרים לארגונים לשאוב תובנות מהשיחה ברשת על בסיס שוטף ושיטתי.