מדידת המותג וסביבתו – T/Brand

מותג הוא דבר חי ודינאמי. צרכנים יכולים לראות אותו באור שונה היום ובעוד חודש. המותג משתנה ומתפתח, עולה לכותרות וחווה אירועים, מגיב לפעילות של מתחרים וממציא את עצמו מחדש.

שינוי בתפיסה של מותג יכול לנבוע מהרבה סיבות, אבל כמעט תמיד השינוי מורגש קודם כל בשיח הצרכנים ברשת. הנושאים שהם מעלים סביב המותג, הסנטימנט שהם מבטאים כלפיו, ההתייחסות שלהם לפעילות שיווקית שנרקמת לו. גם הקהל עצמו משתנה, ומוקד השיח יכול לנדוד בין קבוצות צרכנים שונות.

עד לאחרונה, אי-אפשר היה להעריך את ההשפעה המצטברת של כל השינויים האלה. "מדד השיחתיות" פותח על ידי Buzzilla והינו הבסיס למחקרי ה-Tracking שעורכת החברה עבור מותגים. השיטה מעוצבת במיוחד למענה על הצורך להתאים את פעילותו של המותג למציאות המשתנה מסביבו על ידי הפקת תובנות ומסקנות יישומיות מהשיחה ברשת. זה לא מיפוי של תקופת זמן קצובה, אלא תהליך עבודה מעגלי ורציף, המבוסס על מדידה, ניתוח, הסקת מסקנות, יישום המלצות, ומדידה חוזרת. המעקב המתמשך מאפשר להמשיך למדוד את יישום ההמלצות, ואת השפעתן לאורך זמן.

"שיחתיות" (Talkability) היא פונקציה של נפח השיחה על מותג וטון השיחה אודותיו. החישוב עצמו מתבצע על ידי אלגוריתם שפיתחה Buzzilla, ומבוסס על עקומת התועלת הלקוחה מתיאוריות כלכליות

מטרת המחקר:
מדד למצבו של המותג כפי שהוא משתקף בשיחה ברשת וניתוח הגורמים המשפיעים עליו, על בסיס תקופתי, על מנת לעמוד על השינויים לאורך זמן.

מה כולל מחקר מעקב מותג:

  • דו"ח מחקר מעקב שיוגש אחת לתקופה, ויציג את המגמות והשינויים שחלו לאורך תקופה זו
  • מדד מספרי שעוקב באופן מתמשך אחרי השיח על מספר מותגים בקטגוריה
  • ניתוח אנליטי של הגורמים שמייצרים שיח שלילי וחיובי לגבי המותג
  • מיפוי של נושאי השיחה העיקריים ואפיון הקהלים שפעילים בכל נושא
  • תיאור מפורט של תחושות הגולשים כלפי המותג וכלפי נושאים כללים הקשורים לקטגוריה
  • הצגת שורת מסקנות אופרטיביות שגובשו לאור ממצאי המחקר וניתוח הסביבה התחרותית