מחקר מעקב טרנדים – T/Trend

אתם מכירים את השוק שלכם. מתוך הכרות ארוכה אתם כבר מודעים למגמות ולטרנדים הכלליים והצרכניים המשפיעים על השוק ועל הקטגוריה בה אתם פועלים, אולם השינויים המונעים על ידי מגמות אלה נעשים יותר ויותר תכופים.

בעולם הדינאמי הזה, שבו הקבוע היחיד הוא השינוי, יש צורך בכלים חזקים שיסייעו במעקב אחרי המגמות והטרנדים ויעזרו למפות את ההשפעות האפשריות שלהם על החברה ועל מותגיה.

מחקר מעקב טרנדים מבוסס על ניתוח כמותי ואיכותני, שמתמקד בטרנדים המוכרים לכם בשוק ויוצא לזהות את ההזדמנויות והאיומים הנגזרים מהם.

מטרת המחקר:
מעקב אחר טרנדים ומגמות צרכניות המשפיעות על המותג לאורך זמן וניתוח כיווני ההתפתחות וההשפעות האפשריות.

מה כולל מחקר מעקב טרנדים:

  • מעקב מתמשך אחרי הטרנדים והמגמות הצרכניות הרלוונטיים.
  • מיפוי השפעות אפשריות של הטרנדים על החברה או המותג
  • עדכון מאפייני הטרנד על פני זמן, באופן כללי ובהקשר למותג באופן ספציפי.
  • דו"ח מעקב שיוגש אחת לתקופה, ויציג את המגמות והשינויים שחלו לאורך תקופה זו.