מחקר נושא תקופתי – T/Subject

יש מקרים שבהם קיים נושא אחד קריטי שתרצו להתמקד עליו באופן מיוחד כדי לעקוב מקרוב אחר השינויים העמוקים המתרחשים בו. זו יכולה להיות תפיסת המחיר של מוצר, קהל המוגדר כנקודת מיקוד אסטרטגית או סוג מסוים של תלונות שסומנו כגורם סיכון משמעותי. אלו הן נקודות רגישות שבהן להצלחה או לכישלון יש חשיבות אסטרטגית עבור המותג.

מחקר נושא תקופתי מתמקד באותו נושא קריטי, וממשיך לעקוב אחריו לאורך זמן. לראות לאן מתפתחת השיחה, לדעת מי האנשים שמדברים על הנושא הזה, ולהעריך את עוצמת ונפח השיח.
המחקר מבוסס על ניתוח כמותי ואיכותני, שמתמקד בזיהוי האיומים וההזדמנויות, כפי שהן מתגלות בשיח הצרכנים.

המידע והתובנות מתנקזים לשורה תחתונה: דו"ח תקופתי שמספקת Buzzilla, שכולל דיווח שוטף על הנושא הממוקד כפי שהוא מצטייר בשיח, לצד המלצות לפעולה ונקודות קריטיות לשיפור.

מטרת המחקר:
מעקב אחרי נושא ספציפי, התפיסות לגביו והשחקנים המשתתפים בו לאורך זמן.

מה כולל מחקר מעקב נושא:

  • מעקב מתמשך על שיח הצרכנים על נושא ממוקד, בהקשר של המותג
  • ניתוח אנליטי של הגורמים שמייצרים שיח שלילי וחיובי בנושא זה
  • מיפוי של נושאי השיחה העיקריים ואפיון הקהלים שפעילים בכל נושא
  • הצגת שורת מסקנות אופרטיביות שגובשו לאור ממצאי המחקר
  • דו"ח מעקב שיוגש אחת לתקופה, ויציג את המגמות והשינויים שחלו לאורך תקופה זו.