Buzzilla מבצעת גיוס הון ראשון

חברת Buzzilla, המתמחה באיסוף וניתוח של תוכן צרכנים ברשת, משלימה סבב גיוס ראשון. Buzzilla גייסה 1 מיליון דולר מג'ק להב, משקיע ישראלי המתגורר בארה"ב ומעורב מזה שנים בהשקעות בהייטק הישראלי. הגיוס משקף לחברה שווי של 20 מיליון דולר, אחרי הכסף.

Buzzilla היא החברה המובילה בישראל למחקרי תוכן צרכנים במדיה החברתית. החברה פיתחה מערכת ייחודית לסריקת אתרים, שמאפשרת לזהות ולנתח בזמן אמת הודעות ותגובות בפורומים, בבלוגים, בפייסבוק, בטוויטר ובטוקבקים לכתבות. השילוב בין טכנולוגיה זו לבין המתודולוגיה המחקרית שפותחה בחברה מאפשר לחברה לחשוף תובנות צרכנים עמוקות ובעלות ערך לחברות במגוון רחב של תחומים עסקיים: ניתוח מעמדם של מותגים, שיפור מערכי שירות, מדידת אפקטיביות של מהלכים שיווקיים, ועוד.

החברה מתעתדת להרחיב את היישומים שהיא מציעה גם לזירות נוספות, לרבות תחום הפיננסים ואחרים.

שיטת המחקר של Buzzilla ייחודית, כיוון שהיא מבוססת על התבטאויות אותנטיות שנאמרות על ידי אנשים בסביבתם הטבעית, בניגוד לסקרים או לקבוצות מיקוד שמוגבלים רק לשאלות ספציפיות שמוצגות לנבדקים.

ג'ק להב הינו משקיע וותיק בתעשיית ההייטק הישראלית. השקעתו הראשונה היתה בחברת ווקטלק, והוא מעורב כיום בלא פחות מ-15 חברות טכנולוגיה ישראליות בשלבי התפתחות שונים. להב שימש כיו"ר חברת קוויגו בשנותיה הראשונות, לפני שנמכרה ל-AOL תמורת 363 מיליון דולר בשנת 2007, בעסקה שהיתה האקזיט הגדול ביותר בישראל באותה שנה.

מלבד פעילותו כמשקיע, ללהב מעורבות רבה בפעילות חברתית למען הקהילה בישראל המתבצעת באמצעות קרן "מנחה למכורה" שהוקמה על ידו, ומרכזת את מאמציה בתמיכה חינוכית על ידי הקמת כיתות מחשוב בבתי ספר בפריפריה ובהענקת מלגות לסטודנטים. בעבר גם שימש להב כנשיא ארגון ידידי צה"ל בארה"ב.

"יכולותיה של Buzzilla הרשימו אותי במיוחד" אומר להב, "הסכמת החברה להתרחב לתחומים נוספים תוך ניצול הפוטנציאל העצום הטמון במערכת המתקדמת שפיתחה יבואו לידי ביטוי משמעותי בתחומים בהם לא הייתה לחברה כל מעורבות עד כה", ציין.

"הגיוס הזה הוא הבעת אמון לא רק בחברה שלנו אלא בפוטנציאל הטמון במחקרי תוכן צרכנים במדיה החברתית", אומר יואב פרידור, מנכ"ל Buzzilla. לדבריו, הגיוס ישמש לשתי מטרות: פיתוח הדור החדש של טכנולוגיית הסריקה וניתוח התוכן, וחדירה לשווקים בינלאומיים.

לצפייה בכתבה ב"גלובס" שסיקרה את גיוס ההון של Buzzilla, הקישו כאן