Buzzilla משיקה מדד לאפקטיביות פעילות פרסומית

אחד המדדים החשובים ביותר בהצלחת פעילות שיווקית ופרסומית כיום היא רמת מעורבותם של צרכנים במותג. יש מחקרים מגוונים שבוחנים אספקטים שונים של מעורבות צרכנים, אך האתגר שעמד בפני Buzzilla הוא לייצר "מדד אפקטיביות משולב".

המדד שהושק לאחרונה מבוסס על שתי מערכות של משתנים: הראשון הוא נתוני Traffic של צרכנים שמגיעים אל האתר שבו עולה הקמפיין הפרסומי. המשתנה השני מורכב משלל נתוני "שיחתיות" – הכוללים למעשה כל אינדיקציה של שיחה בין צרכנים על הקמפיין. נתונים אלו כוללים את נפח השיחה על הקמפיין ברשת, מספר התגובות והמשתתפים הממוצע בכל דיון, סנטימנט כלפי הקמפיין, ומידת השיתוף של הדיון על הקמפיין. שילוב של שתי קבוצות נתונים אלו מאפשר להבין את מידת המעורבות של הצרכנים בפעילות הפרסומית, ותספק אינדיקציה חשובה להצלחת הקמפיין כולו.