תנאי שימוש באתר

אנא קראו תנאים והוראות אלה בעיון טרם השימוש באתר או בשירותים הזמינים בו. אם אינכם מסכימים לכל התנאים וההוראות להלן, אנא אל תשתמשו באתר זה או בשירות כלשהו שלו.

ברוכים הבאים לאתר Buzzilla ב – www.buzzilla.co.il (להלן: "האתר"), המוצע ע"י Buzzilla בע"מ, (להלן: "Buzzilla" או "אנו"). להלן התנאים וההוראות לשימוש באתר ולכל שירותי Buzzilla, לרבות שירותי ההתראה של Buzzilla, שיהיו זמינים מעת לעת באתר ובאמצעותו (להלן: "השירות" או "השירותים"). אנא קראו אותם בעיון. בהקלקה על כפתור "אני מסכים" ו/או השלמת הליך הרישום ו/או שימוש בשירותים כלשהם, אתם מסכימים בזאת כי אתם (בין אם אדם פרטי או גוף חוקי שאתם מייצגים כעובדים מורשים או נציגים) (להלן: "אתם") זכאים לחשבון ומסכימים לציית לכל התנאים וההוראות של השירותים (להלן: "תנאי השירות" או "ההסכם"). השירותים מוצעים לכם בתנאי שתקבלו את התנאים וההוראות הללו בלא שינוי. הפרה של תנאים והוראות אלה תגרור סגירה מיידית של החשבון, בנוסף לכל תרופה חוקית וצודקת אחרת שאנחנו או צד שלישי יכולים להפעיל כנגדכם. אנו שומרים את הזכות לשנות תנאים והוראות אלה בכל זמן ע"י פרסום גרסה מתוקנת שלהם. ע"י גישה או שימוש באתר או בכל אחד מהשירותים, אתם מסכימים להיות מחויבים לתנאים והוראות אלה, כפי שיתוקנו מעת לעת.

חשבון מנוי, סיסמה ואבטחה

בכדי להירשם לשירות כלשהו שאנו מציעים, עליכם להשלים את הליך הרישום ע"י מתן מידע עדכני, שלם ומדויק ל – Buzzilla, לרבות כתובת דוא"ל שלכם (המשמשת כשם משתמש שלכם) וסיסמה. הנכם אחראים באופן בלעדי להגנה על סיסמה זו ונושאים באחריות מלאה לכל הפעילויות בחשבונכם. הנכם אחראים באופן בלעדי לכל הפעילויות המתרחשות בחשבונכם. הנכם מסכימים להודיע ל – Buzzilla באופן מיידי על שימוש לא מורשה בחשבונכם או הפרה כלשהי של אבטחת החשבון.

ביטול השירות

ביכולתכם לבטל את המינוי לשירותים בכל זמן ע"י הקלקה על הקישור לחשבון בסרגל הניווט בחלקו העליון של המסך באתר. הנכם אחראים באופן בלעדי לביטול מסודר של חשבונכם דרך קישור זה, בעוד משלוח דוא"ל או שיחת טלפון לביטול החשבון לא יחשבו כביטול תקף. כל המידע השמור שלכם יימחק באופן מיידי מהשרות בעת הביטול, ומידע זה אינו ניתן לאחזור ברגע שבוטל החשבון. לפי שיקול דעתה הבלעדי, ל – Buzzilla הזכות להשעות או לבטל את חשבונכם ולבטל, להגביל, לצמצם או לסרב באופן אחר לכל שימוש, כיום או בעתיד, באתר, בכל השירותים או בכל שירות אחר של Buzzilla ע"י כל משתמש או מנוי, מכל סיבה ובכל זמן. אם הנכם מנויים של שירות אחד או יותר שבוטל, הוגבל או צומצם, ביטול השירותים יגרום להפסקת הפעילות או למחיקת חשבונכם או אפשרות הגישה שלכם לחשבונכם כפי שתואר בפסקה זו.

הגבלות בשימוש

הנכם מסכימים לא לעשות שימוש באתר או בשירותים לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה לפי תנאים והוראות אלה. הנכם מסכימים לפעול לפי כל החוקים והרגולציות המקומיים, המדינתיים, הארציים והבינלאומיים. הנכם מסכימים גם (א) לא לקחת חלק וגם (ב) לא להעלות, להוריד, לשלוח post, להציע, להפיץ או לסייע להפצה באופן אחר של כל תוכן (לרבות טקסט, תקשורת, וידאו, תוכנה, תמונות, צלילים, דאטה או כל מידע אחר) תוך שימוש בכל שירות תקשורת או שירות זמין אחר באתר, בשירותים או דרכם: (1) הגורם להפרת זכויות פטנט, סימן מסחרי, סוד רשום, זכויות יוצרים, זכות פרסום או כל זכות אחרת של כל אדם או גוף; (2) שהינו בלתי חוקי, מאיים, פוגע, מטריד, משמיץ, מוציא דיבה, מטעה, גורם להונאה, פולשני לפרטיות של אחר, נזיקי, מגונה, פוגעני, פוגע בדת או המפר באופן אחר תנאים והוראות אלה; (3) מהווה פרסום לא מורשה או שלא לפי בקשה, דוא"ל זבל או המופץ בצורה המונית (להלן: "ספאם"); (4) הגורם לכמות לא סבירה או הגורמת להפרעה (לפי שיקול דעתה הבלעדי של Buzzilla) של פעולות מחשוב, אחסון או תשתיות תקשורת, או המנסה לקבל הרשאת כניסה לאתר או לשירותים ע"י חיפוש סיסמאות (mining) או באופן אחר; (5) המכיל וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב אחר, קבצים או תוכניות המיועדות או המתוכננות להפריע, להזיק, להגביל או לשבש את הפעולה התקינה של כל תוכנה, חומרה או ציוד תקשורת או להזיק או להשיג גישה לא מורשה לכל מערכת, דאטה או מידע אחר ב – Buzzilla או מכל צד שלישי; או (6) להתחזות לאדם או גוף, לרבות עובד או נציג של Buzzilla.

בנוסף, לא תעשו כל שימוש ברובוט, spider, scraper או כל אמצעי אוטומטי אחר לצורך השגת גישה לאתר או לשירות למטרה כלשהי. בנוסף, לא: (1) תפריעו או תנסו להפריע לפעולה התקינה של האתר והשירותים או כל לפעילות המנוהלת או בהקשר לאתר או לשירותים (לרבות וללא הגבלה, שירותי צד שלישי המנוטרים ע"י השירותים); או (2) תעקפו כל אמצעי ש – Buzzilla משתמשת למניעת או איסור גישה לאתר או לשירותים.

אתם יכולים לצפות ולהדפיס חומר המוצג באתר ובשירותים בכפוף לתנאים הבאים: (א) החומר יהיה בשימוש רק בעבור ענייניכם הפרטיים ולא בשימוש מסחרי; (ב) והנכם חייבים לשמור על כל זכות יוצרים, סימן מסחרי ושאר זכויות קנייניות הצמודות או כלולות בחומרים המקוריים או העתקים שלהם. אינכם רשאים לשכפל, למסגר, להפיץ, לשלוח, לשנות, לתקן, לבצע הנדסה חוזרת או להכין עבודות הנגזרות מהאתר, מהשירותים או מכל חלק ממנו או מהם. שימוש ב – spiders, רובוטים וכלי איסוף ושליפת מידע דומים אסור במפורש. האמור לעיל לא יובן כאילו הוא מעניק במשתמע או כהשתק או אחרת כל רישיון או זכות לפי כל זכות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי או עניין קנייני אחר שלנו, של הספקים שלנו או כל צד שלישי אחר. כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בזאת הינן שמורות.

הודעה בדבר זכויות יוצרים וסימן מסחרי

האתר והשירותים, לרבות כל טקסט, תמונה, תוכנה ותוכן אחר הכלולים בו ובהם, ולרבות איגודם וסידורם שם, הינם בבעלות הבלעדית שלנו ו/או של הספקים שלנו ומוגנים בזכויות יוצרים, סימן מסחרי וחוקים אחרים. כל הזכויות שמורות. כל הסימנים המסחריים באתר זה הינם רכוש הבעלים המתאימים שלהם. נאסר עליכם להשתמש בסימנים מסחריים אלה למטרה כלשהי ללא הרשאה מוקדמת בכתב מהבעלים.

כללי התנהגות לאזורים אינטראקטיביים

האתר והשירותים כוללים אזורים ותכונות אינטראקטיביים כמו בלוגים, פורומים, לוחות הודעות, שירותי הודעות וחדרי צ'אט (להלן:" האזורים האינטראקטיביים"), המאפשרים לכם או לצדדים שלישיים ליצור, לשלוח, להעביר או לאחסן הודעות, טקסט, תמונות, צילומים, גרפיקה, מוזיקה, צליל, דאטה, מידע או חומרים אחרים, פריטים או תוכן באתר ובשירותים (להלן: "תוכן המשתמש"). הינכם אחראים באופן בלעדי לשימוש אותו אתם עושים באזורים האינטראקטיביים ובתוכן המשתמש ומשתמשים בהם על אחריותכם הבלעדית. בשימוש באזורים האינטראקטיביים הינכם מסכימים לא לשלוח, להעלות, להעביר, להפיץ, לאחסן, ליצור או לפרסם באופן אחר באמצעות האתר כל דבר מהמנויים להלן:

א. תוכן משתמש שהינו בלתי חוקי, מאיים, משמיץ, מוציא דיבה, מגונה, פורנוגרפי, בלתי הולם, גס, בוטה, מטריד, מאיים, פולש לפרטיות או פוגע בזכות הפרסום, פוגעני, מתסיס, שקרי או מעורר התנגדות באופן אחר.

ב. תוכן משתמש המהווה, מעודד או מספק הוראות בדבר פגיעה פלילית, הפרת זכויות של כל צד, או יצירת חבות כלשהי או הפרת כל חוק מקומי, מדינתי, ארצי או בינלאומי.

ג. תוכן משתמש שיתכן כי יפר פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או קניין רוחני או פרטי של כל צד. במשלוח תוכן משתמש, הנכם מציגים ומבטיחים כי ברשותכם הזכות החוקית להפצה ולשכפול מידע משתמש זה.

ד. מידע משתמש או פעילויות המתחזים לאדם או גוף כלשהם (בין אם באמצעות השימוש בכתובת דוא"ל או אחרת), או המציג באופן שגוי את קרבתכם לאדם או גוף או את מקור הדוא"ל.

ה. שיגור דוא"ל או אמצעי תקשורת אחר תוך הפרת חוקים הקשורים לדוא"ל לא מאושר, מסרונים, מסרונים מידיים או אמצעי תקשורת אחרים, או שיגור דוא"ל לא מאושר למספר משמעותי של כתובות דוא"ל השייכים ליחידים ו/או גופים איתם אין לכם קשרים קודמים.

ו. מידע פרטי של כל צד שלישי, לרבות וללא הגבלה, כתובות, מספרי טלפון, כתובות דוא"ל, ללא הרשאה מפורשת שלהם, ומידע פיננסי פרטי של צד שלישי כמו מספרי ביטוח לאומי ומספרי כרטיסי אשראי.

ז. וירוסים, תולעים, פגמים, מתיחות, סוסים טרויאניים, דאטה פגום או קבצים אחרים שהינם מזיקים, מפריעים, מטעים או הרסניים.

ח. מידע משתמש שלפי שיקול דעתה הבלעדי של Buzzilla הינו מעורר התנגדות או מגביל או מצר את השימוש של אדם אחר ביכולתו להשתמש או ליהנות מהאזורים האינטראקטיביים (או כל חלק אחר מהאתר או מהשירותים), או החושף את Buzzilla או משתמשיו לפגיעה או חבות מכל סוג.

כל שימוש באזורים האינטראקטיביים או כל חלק אחר מהאתר או מהשירותים המפר את האמור לעיל, מפר תנאים והוראות שימוש אלה ויכול לגרום, בין היתר, לסגירה או השעיה של זכויות השימוש שלכם באזורים האינטראקטיביים, ו/או באתר ובשירותים.

הצהרה

הנכם מצהירים ומסכימים כי כל שאלה, הערה, הצעה, רעיון, משוב או מידע אחר לגבי האתר או השירותים של Buzzilla, המסופק על ידיכם באמצעות דוא"ל או ע"י שליחה מסוג אחר באתר או באמצעות השירותים, אינם חסויים ויהיו רכושה הבלעדי של Buzzilla. Buzzilla הינה הבעלים הבלעדיים של הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, של חומרים אלה, ותהיה זכאית לשימוש הבלתי מוגבל בהם, להפצתם ופיזורם לכל מטרה, מסחרית או אחרת, ללא הכרה בכם או פיצוייכם.

דיוק המידע

בעוד אנו נוקטים במאמצים סבירים לצורך הצגת מידע מדויק ומעודכן, איננו מבטיחים שמידע כלשהו הקיים או הנגיש באמצעות האתר או השירותים הינו מדויק, שלם, אמין, עדכני או חף מטעויות. איננו לוקחים על עצמנו כל חבות או אחריות לגבי כל טעות או השמטה בתוכן שבאתר, בשירותים או חומרים אחרים ותקשורות.

כתב וויתור על אחריות והגבלות בחבות

הנכם משתמשים באתר ובשירותים אלה על אחריותכם. החומר באתר ובשירותים אלה מסופקים על בסיס "כפי שהוא" ו"לפי זמינותו", בלא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת. לפי המרב המותר בהתאם לחוק, Buzzilla ושותפיה מוותרים על כל אחריות בדבר סחירות, אי-הפרה, והתאמה למטרה מסוימת. Buzzilla אינה מבטיחה כי האתר או השירותים לא יופרעו או שהינם נטולי טעויות, כי פגמים יתוקנו, או כי האתר, השירותים, או השרתים האחראים לזמינותם הינם נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. Buzzilla אינה מבטיחה ואינה יוצרת מצג בנוגע לשימוש או לתוצאת השימוש בחומר באתר או בשירותים או השימוש בחומר הנגיש באמצעותם, במובן של נכונותו, דיוקו, אמינותו או אחרת. אתם (ולא Buzzilla) נושאים בעלות המלאה של כל השירותים ההכרחיים או התיקונים. יתכן והסיג לעיל אינו תקף לגביכם, במידה וחוק תקף אינו מאפשר ביטול של אחריות משתמעת.

קישורים לאתרי צד שלישי

לנוחיותכם, האתר והשירותים מספקים קישורים לאתרים ושירותים המתוחזקים ע"י צד שלישי. איננו שולטים, מעריכים, נותנים חסות או אחריות לגבי התוכן הנמצא באתרים או בשירותים כאלה. איננו לוקחים על עצמנו כל אחריות או חבות בגין כל פעולה, ייצור, שירותים ותוכן של אתרים אלה או של הצדדים המפעילים אותם. השימוש שאתם עושים באתרים ושירותים מעין אלה הינו לחלוטין על אחריותכם.

ביטול או השעית גישה

אנו שומרים את הזכות לבטל, להשעות או להגביל בצורה אחרת את גישתכם לאתר ולשירותים, או כל חלק מהם, בכל זמן ומכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק, עקב הפרה שלכם את התנאים וההוראות הנ"ל או כל התנהגות לא נאותה או לא חוקית מצידכם. איננו נושאים בחבות כלפיכם או כלפי כל צד שלישי בגין ביטול, השעיה או הגבלה מעין אלה.

ברירת דין וסמכות שיפוט

האתר והשירותים הזמינים באתר מתוחזקים מתוך מדינת ישראל. איננו יוצרים מצג לפיו האתר או השירותים שבו, או כל תוכן באתר או הנגיש באמצעותו או באמצעות השירותים שבו, הינו ראוי או זמין לשימוש באזור שיפוט אחר. הינכם אחראים לתאימות עם החוקים והרגולציה המקומיים, לפי המתאים. השימוש באתר זה ובשירותים שבו, וכל מחלוקת הנובעת מכך, יתבררו על פי חוקי מדינת ישראל בלא התחשבות בעקרונות של סתירות בין חוקים, ובתי המשפט המוסמכים של תל אביב, ישראל, יהיו בעלי הסמכות הבלעדית בנוגע לכל עניין העולה מהשימוש באתר ו/או בשירותים.

שינויים

אנו שומרים את הזכות לשנות, להשעות או לנתק את האתר, את השירותים או כל חלק מהם, בכל זמן וללא הודעה. לא נישא בחבות כלפיכם או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או ניתוק.

שונות

אם קיימת החלטה כי תניות כלשהן בתנאים והוראות לשירות אלה אינן תקפות או אינן אכיפות לפי חוק תקף, החלטה זו לא תשפיע על שאר התנאים וההוראות לשירות, ותנאים והוראות אלה יחייבו תיקון במידה המזערת הנחוצה בכדי להופכן לתקפות ואכיפות. כישלוננו בביצוע או באכיפת זכות או תניה מהתנאים וההוראות לא תיצור ויתור על זכות או תניה זו. הכותרות בתנאים והוראות אלה הן לנוחיות בלבד ולא יישאו כל משמעות חוקית או חוזית. מעניקי הרישיון והספקים שלנו יהיו נהנים כצד שלישי לפי הוראות ותנאים אלה לצורך אכיפת זכויותיהם בקניין הרוחני שלהם.