« שוב עיכובים בפרויקט הרכבת הקלה? לא יכול להיות!

בואנוס איירס

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

הוסף תגובה

נא למלא את השדות המסומנים, תודה!
נא למלא כתובת מייל תקינה
שולח את הטופס!
שדה חובה
שדה חובה